Památné stromy

Stromy jsou výrazným krajinotvorným prvkem zdejší krajiny. Vztah k nim a k přírodě vůbec patří nesporně k přednostem našich prapředků. V pamětí knize obce Boseň nalezneme zprávu, že na obecní útraty byly vysazeny 13.4.1801 lípy u kostela.Vztah mezi sakrální stavbou a stromem můžeme spatřit v obci Zásadka. Mohutná lípa vysoká 31 m (obvod kmene 390 cm, stáří kolem 150 let) tu chrání malou kapličku. Skutečnou královnou mezi místními stromy je ale boseňská lípa, stojící na valečovském podhradí. Její stáří je kolem 300 let, výška 28 metrů a obvod kmene 800 cm. Upoutává bizarním tvarem své koruny a mohutným vykotlaným kmenem. Stojí však na odlehlejším místě za obcí, a proto není tak známá.