Kostel sv.Václava

Kostel sv. Václav v Bosni – barokní stavba z roku 1729 stojí na místě původního gotického kostela sv.Jana Křtitele, který je v Bosni připomínán již ve 14.století. Ze starých dob zůstal na kostelní věži pouze starý zvon s nápisem: „ Léta Páně 1567 slit tento zvon ke cti a chvále Pánu Bohu všemohoucímu a založený svatého Jana, za urozeného Pana Hynka Vančury z Řehnic a na Valečově od Petra Vančury.“ V 90tých letech minulého století se započalo dle skromných církevních a obecních finančních možností se stavebně technickou záchranou této památky, která v té době byla již v poměrně  havarijním stavu. Byly vyměněny hnilobou nejvíce zničené krovy, staženy klenby, opravena kopule  malé věžičky, vyměněna střešní krytina, zbudována nová elektroinstalace, staženo zdivo lodi kostela a věže, započalo se novým venkovním omítnutím zdiva a odvodněním kostela.Od roku 2003 opětovně v této farnosti započaly pravidelné bohoslužby. Stále však chybí poměrně velká částka peněz na úplnou technickou záchranu této dominantní památky obce.