Občasník – Prosinec 2006

Slovo na úvod…

Vážení spoluobčané,

Advent, období radostného (stále častěji však uspěchanějšího) očekávání a těšení se na nejpříjemnější svátky v roce, je ve svém závěru. Na domovní  dveře ťuká Štědrý večer a vánoční svátky, přinášející každoročně do našich domácností neopakovatelné kouzlo a radost. Více jak kdy jindy, kolem nás budou zářit rozzářené dětské oči, nastává i čas milých návštěv mezi přáteli a příbuznými. Neměli bychom zapomenout na své blízké, kteří již mezi námi nejsou nebo nemohou z jakýchkoliv důvodů být.

A já nám všem, vážení spoluobčané, přeji, abychom se dokázali ve svátečním období oprostit od každodenních starostí, aby naše srdce byla více jak kdy jindy, otevřená láskou a porozuměním ke svým blízkým i ke všem, se kterými se budeme v čase vánočním potkávat. Zanechme na chviličku toho věčného shánění, shonu a nervozity. Zastavme se a staňme se na okamžik zase dětmi, které se těší na Vánoce.

Vánoční svátky jsou také příležitostí ohlédnout se, jaký ten uplynulý rok byl. Zda úspěšný a šťastný, či spíše čímkoliv zarmoutil. Z pohledu naší obce je možné s potěšením konstatovat, že převážila splněná, na počátku roku vytyčená, „vylepšení“. Neustále však platí, že vše je odvislé od finančních možností obce, ale také ochoty a snahy občanů zapojit se do realizovaných projektů. O některých záležitostech se zmiňujeme na dalších řádcích dnešního občasníku.

Velké poděkování si zaslouží VŠICHNI, kteří finančně podporují akce pro děti a seniory. VŠICHNI, kteří brigádně pomáhají obecnímu úřadu v nelehké starosti o péči o obecní prostranství a majetek, VŠICHNI, kteří věnují svůj volný čas dobrovolné spolkové činnosti a obrovské poděkování VŠEM, kteří se věnují aktivitám pro děti a sportovnímu vyžití v obce. SRDEČNÉ DÍKY!

Vážení spoluobčané, do nového roku, roku 2007, přijměte přání všeho dobrého, hodně zdraví, klidu a dostatek potřebné vzájemné tolerance a ohleduplnosti. Ať nám sedmička v letopočtu přinese štěstí, úspěchy a radost do všedních i svátečních dnů.

Přeji všem, vše krásné

Marie Pšeničková, starostka obce

Ohlédnutí se za rokem 2006

Oprava místní komunikací

–        V Bosni okolo nohejbalového hřiště – u Radostových

–        Okruh od Zimových okolo Fedrových zpátky k hlavní silnici

–        Na Mužském o „Hůry“ k restauraci na Krásné vyhlídce

–        Nad parkovištěm u Valečova

–        Cesta od amfiteátru kolem srubu + nové přístupové schodiště k nádvoří hradu

Vynaložené náklady na opravu – 907tis. Kč, z toho dotace z MF ČR 200tis. Kč a 125tis. Dotace z Programu obnovy venkova

Pokračování sanace zdiva nového paláce na Valečově

–        Opraveny 2 okenní otvory + koruna zdiva

Jedná se o velice náročné výškové práce, které probíhají specializovanou dodavatelskou firmou pod trvalým dohledem Státní památková péče. Celkové náklady 278tis. Kč, dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje 209.500,- Kč.

Rekonstrukce objektu čp. 45 v Bosni – bývalá ubytovna

Objekt byl zakoupen do majetku obce v loňském roce se záměrem rozšíření potřebných prostor po občanskou vybavenost. Zpracovaná projektová dokumentace řeší – kanceláře OÚ, 2 klubovny, domovnický byt, prostor pro služby a turistické ubytování. Objekt bude dvoupodlažní. S rekonstrukcí bylo na základě stavebního povolení a výběru dodavatele začato v říjnu letošního roku. Náklady dosáhnou téměř 7mil. Kč. Předpoklad dokončení díla je říjen 2007.

Územní plán – 1 změna

Po poměrně vlekoucích se „úředních vyjadřovačkách“ byla dopracována a následně 7. září 2006 schválena 1.změna – část 1 územního plánu sídelního útvaru obce Boseň. Příslušná obecně závazná vyhláška je mimojité zveřejněna na úřední desce webových stránek obce: www.volny.cz/bosen, v sekce O.Z.vyhlášky.

Oprava veřejného osvětlení

Byla prováděna průběžně výměna dosluhujících osvětlovacích těles. Zcela nově byla provedena rekonstrukce v úseku od areálu ZD k parkovišti pod Valerovém. Dlouhodobě poruchové vrchní vedení bylo dáno do země a instalováno 5 nových lamp. Akce byla realizována prostřednictvím Dobrovolného svazku Drábské světničky jehož je obec členem (a sídlem). Celkové náklady – 280tis. Kč, z toho dotace z POV 200tis. Kč.

Vylepšení na hradě Valečov

–        Bezpečnostní kovové zábradlí v části starého a nového paláce a na spojovací lávce mezi paláci

–        Rozšíření počtu stojanů na kola

–        Prohlídka rozšířena o sklepní prostory s výkladem

–        Přístupová bezbariérová komunikace okolo srubu a nové schodiště k hlavnímu nádvoří

–        Nový parket v amfiteátru v předhradí (starý „dosloužil“)

Návštěvnost na hradě v letošním roce – 17 669 platících návštěvníků, z toho 5 913 dětí a nočních prohlídek využilo 632 návštěvníků.. Odhadujeme, že areálem hradu projde v sezoně více jak 50tis. Návštěvníků, protože zdaleka ne každý jde na prohlídku hradu.

Ochrana přírody

Prostřednictvím dotace ze SFŽP a Správy CHKO Český ráj byl letos opět posekán a zbaven křovinného nálevu vrch Mužský, stráně kolem Valečova a úspěšně ošetřeny kaštany na návsi na Mužském proti klíněnce.

Úprava návesního prostoru v Bosni

Zastupitelstvo obce předpokládalo v letošním roce komplexní zpracování projektové dokumentace úpravy návesního prostoru v Bosni. Bohužel, vzhledem k nesplnění termínu ze strany dodavatele projektu, toto se nepodařilo. Tak snad v roce 2007.

Kulturní a společenské akce

I letošní Valečovská kulturní léto ukázalo, že nabývá stále většího nadregionálního významu. Svědčí o tom návštěvnost na jednotlivých akcích. Faktem je, že letoší deštivé počasí příliš koncertům nepřálo, ale i přesto lze konstatovat jejich úspěšnost. Po skončení každého koncertu byla  návštěvníkům nabídnuta panem kastelánem noční prohlídka hradu, což přispívá k obohacení a další propagaci Valečova.

Z akcí, které přímo pořádá obec stálo první místo v oblíbenosti a návštěvnosti patří „Procházce pohádkovým lesem okolo hradu Valečov“. Ale i slavnost na zahájení turistické sezony u hradu i závěrečná „Hurá do školy“ mají stále více příznivců. Je potěšitelní, že lidé se k nám rádi vracejí. Z těch dalších úspěšných, které obohacují společenský a kulturní život obce mají již svou tradici – Mikulášská nadílka u hradu (letos počtvrté) a Vánoční setkání důchodců (letos již po deváté). Nelze také opomenout i další akce, které jsou pořádány spolky (hasiči, sportovci, myslivci) nebo aktivity Hospůdky ve škole v Bosni.

Podařilo se rovněž zorganizovat pro zájemce zdařilé dva pobytové zájezdy k moři do italského Riccione.

Obecní úřad

Návštěva Mikulášské družiny na Valečově

Také Vaše děti či vnoučata poctivě každý večer ujídají čokoládky z adventního kalendáře a počítají zavřená okénka, tedy dny, které zbývají do příchodu Ježíška? Vánoce už zase klepou na dveře a s nimi přichází období, které naši nejmenší tolik milují. Jedním ze symbolů nadcházejících svátků je i příchod Mikuláše.

Ani letos nezůstal dětem nic dlužen a v sobotní prosincový navečer zavítal na valečovské nádvoří. Tradice neobvyklé Mikulášské nadílky, zdá se, našla své příznivce. Hlavně z řad přespolních návštěvníků. Počtvrté naděloval Mikuláš sladkosti na Valečově a  ani na počtvrté nepřinesl sněhovou nadílku. Letos nás naopak zkropil déšť. To však nevadilo neposedným čertům, kteří vyběhli ze zakouřeného pekla a pořádně děti vystrašili.

Ještě štěstí, že se objevil moudrý Mikuláš a za pomoci andílků obdaroval všechny hodné děti. Pro nadílku si jich letos přišlo téměř padesát. I tentokrát ukápla nějaká ta slzička, ale ujištění – „já už budu hodný“, zavazuje Mikuláše, čerty i andílky, aby za rok přišli opět na revizi. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na uskutečnění hezkého navečera.

Krásné vánoce, šťastný a úspěšný rok 2007 přeje za kulturní komisi obecního úřadu

Hana Maudrová

Nohejbal Boseň cup 2006

Pátý turnaj v nohejbale byl pro nás zklamáním v účasti družstev .Pět trojic je opravdu málo.Nebýt ,,zahraničních“ účastníků z Plazů, kteří oživili hru, neměl by turnaj velký smysl. Musím být trochu kritický.V hospodě u piva je každý velkým hráčem,ale když se uspořádá sportovní akce nemá většinou nikdo čas.Pokud chceme, aby turnaj měl nějaký smysl budeme muset přizvat mužstva z jiných vesnic. Tím bych nechtěl nijak snižovat úroveň turnaje 2006.Finálový zápas mezi bratry Stuchlíkovými,J.Kudrnáčem a Plazy byl opravdu lahůdkou pro oko diváka.  Jsme rádi, že na poháru jsou vyryta jména prvně jmenovaných.I při malém počtu hráčů se však turnaj vydařil.

Valečovská stezka 2006

Čtvrtá stezka se počasím vydařila.Účast dětí nebyla nijak oslnivá. Na trať vyběhlo pouze patnáct dvojic ve třech kategoriích.Musíme si přiznat, že je to možná malou propagací naší akce.Myslíme si, že soutěž v dovednosti spojená s během na čas, by měla přitáhnout více dětí.
Krásné okolí Valečova a nadšení pořadatelů je dobrým předpokladem pro další ročníky této branné hry.

Mateřská škola Klubíčko

Vánoce jsou snad pro každého nejkrásnějším svátkem roku. I my v mateřské škole prožíváme náladu očekávání, těšení se a vzpomínání, co všechno už jsme od září společně prožili.

Koncem září to byla „Michaelská slavnost“ – stejně tak jako statečný rytíř Michael, který přemohl silného draka i děti překonaly v sobě strach (svého draka) a s dřevěným mečem se vydali tajemnou cestičkou pro jablíčko.

11. listopadu má svátek sv. Martin, který se na své pouti rozdělil s žebrákem o svůj plášť i jídlo. Tak i my jsme se rozdělili před školkou o světýlko do lucerniček a průvodem jsme došli k velkému ohni kam přijel Martin na bílém koni, obdaroval nás perníkovými podkovami, o které jsme se zase vzájemně podělili.

Také jsme společně prožili „Adventní slavnost“, kterou jsme vstoupili do předvánočního období. Pomocí smrkových větviček byla na podlaze zobrazena spirála, uvnitř které zapálil anděl velkou svíci. Je to symbolické znázornění cesty do vlastního nitra, hledání a zažehnutí světla v duši, které nám pomáhá překonat dlouhé zimní měsíce. Děti za doprovodu anděla si postupně došly do středu spirály a zapálily si svou svíčku, kterou položily na obvod a tak se nám postupně krásně rozzářila dosud ztemnělá místnost. Anděl nám pak zapálil první svíčku na adventním věnci. Každý si domů odnášel svou svíčku společně s krásným prožitkem.

5.prosince přišle do naší mateřské školy Mikuláš, čert a anděl. Děti jim zazpívaly písničku, nabídky vlastnoručně upečené koláčky. Mikuláš pak otevřel svou knihu a oslovil každé dítě. Čert připomínal prohřešky, anděl chválil a tak všechny děti našly doma za oknem punčochy plné nadílky, jakou si zasloužily.

Advent pomalu končí a mys společně s dětmi Vám všem přejeme krásné a klidné prožit Vánoc a do nového roku hodně štěstí, zdraví a lásky.

Jarmila Ponocná a Táňa Dlasková, tety učitelky

Hrad Valečov – Vánoce 2006

Hrad

23.12. – 31.12. 2006              9,00 – 17,00 hodin

Srub (Občerstvení)

ŠTĚDRÝ DEN – 24.12. 2006     9,00 – 17,00 HODIN a 22,00 – 01,00 HODIN

SILVESTR – 31.12.2006       VEČER 20,00 – 02,00 HODIN

NOVÝ ROK 1. LEDNA 2007  10,00 – 17,00 HODIN

SPRÁVA HRADU VALEČOV PŘEJE VŠEM OBČANŮM, ABY SVĚTLO OD BETLÉMSKÉ HVĚZDY PROSVÍTILO I VAŠE DOMOVY A NAPLNILO JE POKOJEM A VZÁJEMNÝM POROZUMĚNÍM.

DO NOVÉHO ROKU 2007 PŘEJI VŠEM MÉNĚ VŠEDNÍHO SHONU A VÍCE DOBRÉ POHODY.

KASTELÁN HRADU SE SPOLUPRACOVNÍKY

PROSBA STAROSTKY A ZASTUPITELSTVA OBCE

Blíží se konec roku s rozličnými oslavami a s tím často spojené používání zábavné pyrotechniky, která je v současné době velice v oblibě a především je i lehce dostupná dětem.

PROSÍME,

buďme všichni obezřetní, dbejme bezpečnosti své a především bezpečnosti dětí, buďme ohleduplní nejen k sobě, k sousedům, ale i ke zvířecímu světu, který je rovněž velmi citlivý a zranitelný.