Občasník – Prosinec 2005

Vážení spoluobčané,

ani jsme se nenadáli a blíží se konec šestého roku nového století. A přitom je to jako včera, když jsme do něj slavnostně vstupovali. Nicméně, je to tak a my se na dalších stránkách dnešního Občasníku trošičku poohlédneme za tím posledním, rokem 2005 a věnujeme pozornost zásadním  a zajímavým událostem v obci a snad Vás potěšíme i některými dalšími informacemi.

Ráda bych však ještě v úvodu poděkovala všem občanům NAŠÍ obce, kteří ochotně a nezištně pomáhají  SVÉMU obecnímu úřadu při organizování různých společenských a kulturních  akcích, brigádách, prostě všude tam, kde je třeba, aby NAŠE obec „nespala“ a „žila“. Srdečně děkuji !

Vážení spoluobčané,

protože Vánoce už skutečně ťukají na dveře našich domácností a nový rok je nadosah, přeji Vám pohodové a šťastné vánoční dny, dětem hodně radosti z dárečků, které najdou pod stromečkem a do nového roku zdraví, úspěchy a přízeň osudu.

PŘEJI VŠEM, VŠE KRÁSNÉ !

Marie Pšeničková, starostka obce

**********

„ŘEKA PLYNE A PLYNE, NIKDY NEPŘESTÁVÁ,

VÍTR VANE A VANE, NIKDY NEUSTÁVÁ,

ŽIVOT UBÍHÁ , NIKDY SE NEVRACÍ…..“

Aztécké verše,14.století

******

Z dění v obci

Zlepšení občanské vybavenosti

V polovině prosince byly dokončeny náročné stavební úpravy objektu bývalé školy na prostory pro společenské a kulturní aktivity v obci. Úpravami vnitřních dispozic, především propojením „zadních“ dvou tříd vznikl sál pro 80 lidí, nechybí obslužná kuchyň se skladovým zázemím, nové sociální zařízení a  třída vedle školního bytu je upravena pro cvičební aktivity. Celá část rekonstruovaného objektu je odizolována proti vlhkosti, má nové rozvody elektro, vodovodní a kanalizační, podlahy a vnitřní omítky, dveře, všechny stropy jsou zatepleny, komíny jsou opraveny, z části nově vyzděny všechny vyvložkovány, okna. jsou natřena. Prostor má nové veškeré vnitřní vybavení. Akce byla realizována nákladem 1,6 mil. Kč, z toho obec obdržela příspěvek 190tis.Kč z Programu obnovy venkova a zbývající část byla hrazena z  reservního fondu z hospodaření v předchozích letech. Naši předkové stavěli tuto školu pro zcela jiné účely a umístili na ni nápis ŠKOLOU K ŽIVOTU a dnes, když se situace změnila a škola v obci nemá již své opodstatnění, my si  jen můžeme přát, aby „kulturáček“ či „hospůdka“ rovněž sloužily k životu . Protože bez  místa, kde se občané obce mohou sejít, popovídat si, probrat možné i nemožné, bez toho nemůže vesnice být vesnicí!

Štěpnice a nová výstavba

Zástavba lokality Štěpnice v Bosni začíná nabírat tempo. Obytný soubor Boseň s.r.o, který je investorem, počátkem prosince předal obci vybudované inženýrské sítě – dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovod, komunikaci a  před nabytím právní moci  je kolaudace veřejného osvětlení. Obec získala majetek dle znaleckého posudku ve výši 17.7 mil. Kč.. Veškeré sítě jsou přivedeny k jednotlivým stavebním parcelám, kterých je 19. Podle vyjádření zástupců Obytného souboru s.r.o. se na jaře příštího roku začne stavět prvních šest rodinných domků. Na všech 19 RD jsou vypracovány projekty a je vydáno stavební povolení.

Sanace zdiva nového paláce na Valečově.

Za přispění Fondu obnovy památek Středočeského kraje bylo letos pokračováno v opravě zdiva nového paláce na Valečově. Celkovými náklady 300tis.Kč byly opraveny 2 okenní otvory a sanována koruna zdiva nad nimi. Z Fondu  obnovy památek jsme obdrželi dotaci ve výši 95tis.Kč a zbývající část byla hrazena z výnosu na vstupném. Práce byly provedeny firmou Gedos s.r.o. Česká Lípa a podle závěrečného hodnocení pracovníků Státní památkové péče, ve velmi dobré kvalitě. Pro rok 2006 má obec rovněž zažádáno o dotaci a v případě uspění jsme připraveni na nezbytné dofinancování.

Zakoupení objektu

Obec zakoupila do svého majetku objekt čp. 45 (ubytovna) v Bosni. Záměrem je rozšíření potřebných prostor občanské vybavenosti – kanceláře, klubovna, prostory pro služby, domovnický byt. Objekt je stavebně zaměřen, zpracovává se projekt a …. sháníme potřebné finance k vlastní realizaci stavby s kterou bychom chtěli začít již v roce 2006.

Radar

V rámci podpory prevence kriminality na regionální úrovni  byl koncem září v obci realizován projekt „ Radarové měření rychlosti“. Lze konstatovat, že během hodnoceného období došlo u cca 70% projíždějících vozidel k respektování předepsané rychlosti, což značně přispívá k bezpečnosti dalších uživatelů komunikace a dále vlastníci přilehlých nemovitostí ke komunikaci velice dobře hodnotí vliv snížené rychlosti, především u těžkých automobilů, ve směru ke zklidňujícím se otřesům jejich domků.

Několik zajímavostí :

 • Počet vozidel od 16.9.2005 do 8.12.2005 je 142721 a to jedním směrem! – to platí u všech měření ( směr Mnichovo Hradiště – Kněžmost )
 • Max. průjezd je pravidelně v pátek mezi 11.00 a 17.00.hod. (cca 120 – 160 aut za hodinu)
 • Min.průjezd je ve všedních dnech  mezi 1.00 až 5.00 hod. ranní (max. 10 aut za hodinu.)
 • Průměrná rychlost od 16.9.2005 do 8.12.2005 je 49,38 km/h.
 • Max.rychlost byla naměřena o půlnoci  ze čtvrtka 13.10 .na pátek 14.10.2005  a to 178km/h.
 • Rychlost v % :do 20km/h  – 2,1%, 20-30km/h- 4,1%, 30-40km/h – 6,7%,40-50km/h – 49,9%, 50-60km/h – 29,4%, 60-70km/h – 5,6%, 70-80km/h – 1,6%, 80-90km/h – 0,5%, 90-xx km/h  – 0,3%

Výstupy z radarového měření jsou průběžně  počítačovou technikou vyhodnocovány a zveřejněny na www stránkách  obce ( www.volny.cz/bosen) –  zajišťuje pan Aleš Prýmek. Náklady na pořízení činily 250tis.Kč, z toho obec obdržela dotaci ve výši 225tis.Kč z MV ČR.

Znak a prapor

Jedno ze závažných rozhodnutí pro historii obce bylo uskutečněno. Mít své obecní symboly (znak a vlajku ) je dáno zákonem č. 128/2000 Sb. § 5 o obcích, ve znění následujících zákonných ustanoveních. Zadat vypracování obecní symboliky schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 8.června 2004. Zpracovatelem návrhu byl heraldik Miroslav Hirsch a po legislativních a dalších procesních úkonech byly obecní symboly – znak a vlajka obci dne  9.června 2005 Parlamentem ČR uděleny. Obecní veřejnosti byly představeny na slavnostní schůzi 13.prosince při příležitosti otevření upravených prostor objektu školy v Bosni a  s jejich tématikou byly vydány kalendáříky pro rok 2006, které jsou  ještě k dispozici na OÚ.

Mateřská školička

V těchto dnech vrcholí stavební úpravy k tomu, aby  prostory vyhovovaly současným požadavkům na provoz mateřských škol. Budoucí mateřská školka bude na Waldorfských principech, což znamená podporu individuality každého dítěte Měla by začít fungovat od 1.09.2006.Od ledna 2006 bude zatím opět v provozu 1x týdně mateřské centrum Klubíčko.

Bezdrátový internet

Počátkem roku se v obci začalo rokovat o možnosti zavedení do obce bezdrátového vysokorychlostního neomezeného netu.  Především díky  nadšenci a ve věci odborníkovi – Aleši Prýmkovi a následně občanskému sdružení mh2net  z Mnichova Hradiště se celkem v krátké době a za relativně „nízký peníz“, podařilo všem zájemcům z Bosně a ze Zásadky připojení zajistit. Je nutné také poděkovat panu faráři, neboť hlavní vysílač(přijímač) je ve věži kostela, že s umístěním této techniky souhlasil.

Za zmínku a připomenutí stojí, že na vysokorychlostní internet je také napojen informační kiosek EVA ( je umístěn u OÚ) a ten je přístupný 24 hodin denně. Takže, kdo nemá internet doma, může zdarma využívat právě uvedený kiosek.

Systém EVA toho však umí mnohem více. Jen je třeba, přijít a vyzkoušet si to. Rozhodně tam najdete spoustu zajímavých informací a to nejen těch, které se týkají vyřizování úředních záležitostí. Zaregistrovaní uživatelé (registraci si uděláte přímo na stánku nebo na OÚ) mohou  zdarma např. využívat kopírku, posílat e-mail apod. Dnes už více jak 120 občanům naší obce zasíláme prostřednictvím kiosku EVA na jejich mobilní telefony formou SMS důležité zprávy (rozhlas EVA). Na jaro OÚ s provozovateli systému EVA zajistí pro zájemce informační schůzku týkající se běžného  využívání.

Program péče o krajinu

Prostřednictvím Správy CHKO Český ráj v Turnově byly zajištěny potřebné finanční prostředky  a provedeno posekání vrchu Mužský, úspěšně chemicky ošetřeny všechny stromy  kaštanů na návsi na Mužském proti klíněnce a v závěru podzimu ošetřeno 46 javorů podél silnice od parkoviště pod Valečovem k Mužskému – Skalce a zlikvidovány náletové dřeviny a porost na stráni pod Valečovem.

Soutěž Vesnice roku

I v letošním roce se obec Boseň přihlásila do celostátní soutěže Vesnice roku 2005. V krajském kole jsme obdrželi čestné uznání za udržovaní historických tradic a péči o památky na území obce.

Kulturní a společenské akce

Dá se konstatovat, že všechny akce Valečovského kulturního léta mají nadregionální význam a jsou vyhledávány zájemci opravdu z daleka. Z těch, které pořádá přímo OÚ je tou nejvíce navštěvovanou určitě „ Procházka pohádkovým lesem“ s již téměř stabilní účastí 400 – 500 dětí. Ale i „Hurá do školy“ má již své příznivce. Z těch dalších společenských akcí to je ještě MIKULÁŠ a Vánoční setkání s důchodci (o těch se zmiňujeme dále).

Velký úspěch a zájem je o koncerty Valečovského léta. Těch bylo letos opět šest, včetně Čarodějnického reje. Tyto akce zajišťuje pořadatelská organizace na základě smlouvy s obcí o pronájmu amfiteátru.  Atmosféra na nich bývá vynikající a jen kdyby pokaždé přálo i počasí ! Většinou bývají doplněny i noční prohlídkou Valečova, která je určitě vynikajícím zážitkem pro všechny účastníky.

Mikuláš

Letošní Mikulášské nadílení se uskutečnilo v sobotu 10.prosince. Na patřičně vyzdobeném hradním nádvoří Valečova úderem šestnácté hodiny zazpívaly děti z Bosně pod vedení paní Lucie Stejskalové koledy a hned po tomto hezkém úvodu  vyběhli z dýmající jeskyně čertíci a začali křepčit kolem pekelného ohně s nezbytným kotlem s „dušičkami“. Za několik minut pak za zvuků krásné  melodie důstojně sestoupil po hlavním hradním schodišti Mikuláš s dvěma Anděly a po krátkém „nebeském“ povídání začala nadílka.  Radost v dětských očích ( u některých ale i malinko slziček z čertovských výstřelků), spokojenost dospěláků, to byla velká odměna organizátorům  a poděkování sponzorům – p.Novákovi,chalupáři ze Zásadky, p.Pokornému z Kněžmosta, SDH Boseň a Zásadka,a ovocnářskému středisku Tyres a.s.. Velikou a krásnou tečkou za akcí byl závěrečný ohňostroj, který se pod taktovkou pana Maudra letos opět povedl na jedničku.

Vánoční setkání důchodců

To letošní obecní úřad připravil na čtvrteční odpoledne 15.prosince do „obecního kulturáčku“- nových společenských prostor  bývalé školy.  Pozvání využilo a na setkání přišlo více jak 50 seniorů. Boseňské děti jim pod vedením Lucky Stejskalové zazpívaly pásmo krásných českých  koled, kastelán Valečova pan Steklý vystoupil s několika zajímavostmi z historie hradu. Nechybělo malé občerstvení a dárečky na památku a také přáníčka, které připravily děti. A pak již následovala  družná „povídavá“ zábava při reprodukované vánoční hudbě. A bylo o čem povídat – vždyť v současnosti je Vánoční setkání jedinou příležitostí, kdy se díky zajištěné dopravě sejdou společně starší občané ze všech místních částí obce pohromadě a mají si možnost vzájemně popovídat. Letošní setkání bylo o to zajímavější, že se konalo v objektu, kam mnozí před více jak 50-70lety chodili do školy. A tak se jim vracely vzpomínky a vyprávělo  se a vyprávělo…… Poděkování patří sponzorským příznivcům – p.Marouškové (Honců), ZNZ a.s. Ml.Boleslav,M.S.B.Boseň a ovocnářskému středisku Tyres a.s..

Obecní úřad

Valečov

V roce 2005 navštívilo hrad Valečov 18.700 platících návštěvníků. Z toho 1.600 návštěvníků využilo možnosti organizovaných nočních prohlídek. Návštěvnost v porovnání s předchozím rokem klesla o více jak 1.000 návštěvníků. Předpokládáme, že se tak  projevilo deštivé léto a že rok příští bude příznivější pro letní pěší turistiku.

Jak na hradě o Vánocích :

Sobota – Štědrý den  24.12.2005    9.00 – 17.00 hodin

25.12 – 31.12.2005            9.00 – 17.00 hodin

Nový rok 1.1.2006           11.00 – 17.00 hodin

Správa hradu Valečov přeje všem občanům obce Šťastné a veselé svátky vánoční a vše nejlepší v novém roce 2006.

*********

Odpady v roce 2006

Zastupitelstvo obce Boseň schválilo dne 17.03.2005  obecně závaznou vyhlášku č.2/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Boseň. V souladu s článkem 6 uvedené OZV činí úhrada za odvoz, atd. v roce 2006:

Popelnicový systém

1.Týdenní cyklus – červené známky – cena 1.170,- Kč

Odvoz zajišťován celoročně každou středu

2.Kombinovaný systém – zelené známky – cena 1020,- Kč

Odvoz  květen – září : 1x za čtrnáct dnů – každou sudou středu

říjen –   duben :   týdně každou středu

Platbu na popelnicový systém je možné rozložit do 3 splátek.

Známka bude předána  proti zaplacení alespoň první splátky min.ve výši 300,- Kč.

Platbu je třeba provést nejpozději do 31.01.2006 – do té doby bude svozová firma tolerovat známky r.2005.

Další splátky : k 30.05. a  k 30.08. 2006

*********

Systém odpadových pytlů

Roční poplatek 350,- Kč

na jednu domácnost v trvale obydleném domě nebo objekt využívaný k rekreaci.

V rámci tohoto poplatku obdrží poplatník 8 velkých nebo 12 malých pytlů zdarma. Další si je možné zakoupit průběžně na OÚ (velké pytle á 35,- Kč, malé á 20,- Kč)!

Úhrada poplatku v plné výši do 31.03.2006.

*********

V rámci výše uvedených poplatků bude zabezpečen na jaře a na podzim zdarma ambulantní odvoz nebezpečných odpadů a průběžně odvoz tříděného odpadu – plast, sklo,železo a 1x v roce přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Většina lidí se už naučila prázdnou plastovou láhev než ji vhodí do kontejneru, nejprve  sešlápnout. Bohužel, je stále dost těch, kteří buď nápis na kontejneru ignorují a je jim lhostejné, že nesešlápnutá láhev zabere více místa, pak se tam vejde méně lahví a obec platí za odvoz vzduchu velké peníze, které by mohly být využity účelněji. POZOR– kontejnery jsou určeny  pouze na plast od nápojů, což někteří naši občané také nerespektují !!!

Poplatky za splaškovou kanalizaci

poplatek zůstává ve výši roku 2005

a)    500,- Kč na  nemovitost + 200,- Kč na jednu osobu v domě bydlící

b)    500,- Kč na jeden byt v bytovém domě + 200,- Kč na jednu osobu v bytě bydlící

c)     500,- Kč nemovitosti využívané k rekraci a trvale neobydlené

d)    provozovny :

 • pohostinství U Hrušků  2.000,- Kč  + poplatek dle písmene a)
 • pohostinství Zásadka  2.000,- Kč
 • M.S.B. Sedláček             2.000,- Kč  + poplatek dle písmene a)

Poplatky je možné platit na OÚ zálohově s tím, že poslední splátka musí být uhrazena nejpozději do 30.09.2006.                       OÚ

OBEC BOSEŇ, okres Mladá Boleslav

Obecně závazná vyhláška

obce Boseň

č. 3/2005,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Boseň

Zastupitelstvo obce Boseň schválilo a  vydává dne17.03.2005 v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Boseň:

čl. 1

Základní ustanovení

V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochraně veřejného pořádku v obci Boseň se stanovují dále uvedená pravidla, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku na veřejných prostranstvích1) v obci.

čl. 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1)        Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možno vodit psy pouze na vodítku.

2)        V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům psů povinnost zajistit, aby se psi volně nepohybovali na veřejném prostranství v zastavěných částech obce.

3)        Zakazuje se vstupovat se psy na následující

a)        veřejná prostranství  – park u hřbitova, před školou a nad Žlábkem,

b)       veřejná zařízení: veřejné pohřebiště  v Bosni, nohejbalové hřiště  v Bosni, vnitřní prostory zříceniny hradu Valečov

4)        Chovatelé a vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby jejich pes neznečišťoval veřejné prostranství, popř. zajistit odstranění takovéhoto znečištění.

čl. 3

Závěrečná ustanovení

1)        Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je tato obecně závazná vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.

2)        Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jiný správní delikt či trestný čin.

3)        Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Boseň č. 6 o udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích obce, ze dne 21. 4. 1993.

4)        Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ing.Jaroslav Sedláček v.r.                                         Marie Pšeničková v.r.

místostarosta                                                                                ;starostka

VOLNÉ POBÍHÁNÍ  PSŮ PO VEŔEJNÉM PROSTRANSTVÍ  JE LETITÝM PROBLÉMEM V NAŠÍ OBCI. SNAD UŽ KONEČNĚ NEZODPOVĚDNÍ CHOVATELÉ  POCHOPÍ  POCHOPITELNÉ A

ZAMYSLÍ SE NAD BEZPEČNOSTÍ SVÝCH SPOLUOBČANŮ A POŘÁDKEM V OBCI!

Sportovní nadšenci nezaháleli a nezahálejí

 • O prvním turnaji (GOLF) jsme psali již v dubnu   …………. a jak šel rok dále:
  • Čtvrtý ročník nohejbalového turnaje

konal se 11.června a počasí nám nejprve nepřálo. Začátek turnaje byl stanoven na 10.00 hodin a to již déšť ustal , takže se mohlo začít . Devět tříčlenných družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Ve finále se utkali Holasovi a J. Prýmek proti  Bobovi, Vojtovi a K.Satlerovi. Vítězem se stali prvně jmenovaní. Na třetím místě se umístil tým J. Sedláčka. Kolem páté jsme provedli vyhlášení a turnaj ukončili.

 • Stehlíkov  Badminton CUP 2005.

Sobota 6. srpna , opět ráno déšť. Stehlíkov byl připraven  na čtvrtý ročník  turnaje čtyřher.V osm hodin vysvitlo sluníčko a dvacet dvojic mohlo nastoupit na zahájení . Soutěžící byli rozděleni do čtyř skupin po pěti družstvech.Prvenství ohájili manželé Holasovi, druzí byli Kamil Bajer a Lumír, třetí otec a syn Pekařovi. Badminton Cup se stal turnajem , který přitahuje hodně soutěžících a krásná  příroda na Stehlíkově

ho  dělá jedním z nejhezčích boseňských turnajů.

 • Fotbal Boseň CUP 2005

Oproti loňsku o fotbalovém turnaji, konaném  u Ohrady 24. září,  bylo počasí nádherné. Šest týmů po 8 hráčích  se utkalo každý s každým. I když terén není ještě úplně ideální, hřiště bylo pěkně upravené .Chtěli bychom poděkovat Kamilu Bajerovi,který odpískal většinu zápasů. …..Rozhodčí to nemá lehké a to ani na vesnickém turnaji! Vítězem se stali hráči ze Lhotic, druzí se umístili hráči z Bechova a na třetím místě mladící z Bosně („Vidláci“). Doufáme,že všichni hráči byli spokojení, protože již letos jsme dostali přísliby účasti i na rok pští.

v Na všech turnajích zajišťovali občerstvení Kudrnáčovi a s jejich službami byla spokojenost. .Poděkování patří také panu Janečkovi, který připravil hřiště na Stehlíkově i na Ohradě.

Turnaje skončily a nyní se budeme věnovat hokeji.Každou druhou neděli jezdíme hrát  na zimní stadion do Mladé Boleslavi.V létě jsme měli dokonce pod

vedením kapitána Zdeňka Kubiše jednodenní „soustředění“ i s rodinami.Uvítáme další zájemce o hokej,protože nás jezdí většinou málo.

Za organizátory – Petr Holas

Hledáte práci  ?

FIRMA KOLTEX COLOR S.R.O. PŘIJME DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU VÝROBNÍ DĚLNÍKY DO SKLADU.

Bližší informace na tel. 326 771 233 nebo v sídle firmy Přemyslova 686, Mnichovo Hradiště.

…inzerát obdržel OÚ 21.12.2005

Klubíčko a Martinská slavnost

V září letošního roku vznikl v prostorách mateřské školy klub pro maminky  a jejich ratolesti pod názvem Klubíčko. Klubíčko  znamená vlastně Klub – íčko, neboli klub informací a vzájemných inspirací pro maminky a jejich děti.

V Klubíčku se schází každé úterní dopoledne maminky z Bosně i okolí. Během tohoto dopoledne si povídáme pohádky, hrajeme  hry, zpíváme, také společně tvoříme, malujeme, hrajeme si s hračkami a nezapomínáme ani na společnou svačinku. Máme také své stránky na internetu – www.volny.cz/klub-icko/.

Bohužel v současné době se prostory v mateřské škole upravují pro budoucí mateřskou školu, která bude otevřena v Bosni od září 2006, a tak jsme na měsíc prosinec Klubíčko pozastavili, ale pokud vše dobře dopadne, tak se od ledna znovu rozběhneme.

Martinská slavnost

Ve čtvrtek 10. listopadu jsme pro děti a jejich rodiče připravili v Klubíčku Martinskou slavnost. Už v úterý jsme si v Klubíčku vyprávěli o Martinovi. Také jsme si vyrobili z barevných papírů, skleničky a drátku lampiónek a domluvili se, že se ve čtvrtek sejdeme na parkovišti a půjdeme čekat na Martina.

Ve čtvrtek se před mateřskou školou sešlo asi 35 dětí  s rodiči, babičkami i dědečky. Martinská slavnost nám připomíná , že bychom se měli podělit a soucítit s ostatními. Začali jsme proto tím, že jsme se rozdělili o veliký martinský rohlík, který upekla Pavla Šedivá. Byl doopravdy moc dobrý a na každého se dostalo. Pak jsme se ještě podělili o světýlko do lampiónků, abychom si mohli posvítit na cestu, protože se už pomalu začalo stmívat. Celý průvod se pak vydal k velikému ohni, který za vsí rozdělali Ruda Šedivý s Michalem Kudrnou. Martin totiž najde cestu tam, kde hoří oheň. U ohně nám  Pavla Šedivá vyprávěla pověst o Martinovi a pak jsme už čekali, jestli se Martin objeví. A doopravdy, během chvilky jsme ho v dálce uviděli. Přijel až k našemu ohni, objel ho dokola a pak nám podal koš plný perníkových podkoviček pro štěstí. Pak otočil koně a odcválal do tmy. O podkovičky jsme se všichni podělili a za světel lampiónků se vydali pomalu domů. Naši slavnost pak zakončilo obrovské hejno kejhajících hus, které přelétlo nad našimi hlavami.

Z Martinské slavnosti si každý odnesl nejen podkovičku, ale určitě i plno pěkných prožitků.

Za KLUBÍČKO – Jarmila Ponocná

*************

Žít pro jiné není jen zákon povinnosti, ale i zákon štěstí.“

Ernard Le Bouvier de Fontenelle

„Nemůžeme děti tvořit podle své vůle, musíme je mít a milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.“

Johan Wolfgang von Goethe

***********