Občasník – Prosinec 2003

Slovo na úvod …..

PF 2004

V tradičním čase, již po několik let, přicházíme do Vašich domácností s vánočním vydáním zpravodaje obecního úřadu. Je to dárek VÁM, našim občanům, pod VÁŠ, vánoční stromeček. Horečné tempo předvánočních příprav – úklidu, nákupu, pečení a shánění nezbytných dárečků pro své blízké, je již v závěru a  Vy snad najdete chvilku, abyste se alespoň na okamžik začetli do následujících řádků.  Snad Vás  potěší, možná se dozvíte i něco nového nebo zajímavého . Snad Vás potěší i  nová vizáž na obálce –  kresba Valečova, kterou pro nás vytvořil  pan Petr Kolda z Liberce.

Vážení spoluobčané,

Dovolte mi, abych  při vánočním ohlédnutí, poděkovala všem, kteří své obci jakýmkoliv způsobem pomáháte a projevujete zájem o dění obecní a pomáháte vytvářet podmínky pro „lepší příští“. Děkuji za pochopení a někdy i nutnou dávku tolerance při vyřizování „věcí úředních“. Věřte, ne vždy je možné, vše vyřídit ke spokojenosti každého a v duchu jeho představ. V životě už to tak bývá, že ten, kterému se nevyhoví, se cítí poškozen. Je to logické, ale jako starostka jsem povinna ctít zákony jak státu, tak rozhodnutí  obecního zastupitelstva. Není to lehké. Hájit  zájmy obce starostka i zastupitelstvo však musí.

Přeji Vám, vážení spoluobčané, krásné a pohodové Vánoce, strávené v okruhu svých nejbližších a hodně radosti ze šťastně rozzářených dětských očí, které kouzlu Vánoc podléhají ze všech  nejvíce.  Přeji nám všem, abychom v uspěchané době ve které žijeme, našli dostatek času dokázat se  pozastavit, pobavit se s přáteli a sousedy, vzpomenout si  na naše blízké, které jsme měli rádi a kteří mezi námi již nemohou být..

Do nového roku, roku 2004, všem ze srdce přeji zdraví, radost, klid, hodně tak potřebné vzájemné tolerance a ohleduplnosti. A neváhejte přijít na obecní úřad, přednést svá přání, postřehy, stížnosti a nebo jiné názory. Třeba nebude možné Vaše přání bezprostředně splnit, ale v každém případě se budeme věci zabývat.

Přeji všem, vše krásné

Marie Pšeničková, starostka obce

*********

„Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a vážit si i malinkých, náhodných radostí.“

Možná nevíte,že……..

 • Ø neustálým a letitým problémem v obci je volné pobíhání psů po veřejných prostranstvích – pochopí konečně neukáznění vlastníci  těchto psích miláčků, že ohrožují životy lidí ?
 • Ø zpracovávání 1 Změny územního plánu obce Boseň se již rozběhlo – je v zájmu všech občanů obce, aby se o tento dokument průběžně zajímali
 • Ø poplatek ze psů pro rok 2004 zůstává nezměněn : 50,- Kč za jednoho psa – splatnost do 31.03.2004
 • Ø výši poplatku za odvod splaškových vod z domácností stanoví obecní zastupitelstvo na svém jednání v únoru 2004 ( na základě ekonomického vyhodnocení roku 2003)
 • Ø zimní údržbu komunikací v obci smluvně zajišťuje AGROPODNIK a.s. Kněžmost
 • Ø zastupitelstvo obec schválilo zadat projektové vypracování řešení úpravy prostranství návsi v Bosni, včetně rybníčku a Žlábku
 • Ø Mateřská školka v Kněžmostu upozorňuje , přestože zápis bude až v květnu, aby si maminky již co nejdříve po novém roce vyzvedly přihlášku pro své dítě, které budou chtít do MŠ umístit od září 2004 – denně po 10.00 hodině
 • Ø osadní výbor na Mužském zorganizoval v letním období tři velice pěkná setkání se zpěvem a hudbou u táboráku, kterých se zúčastnilo pokaždé více jak 20 příznivců z řad domácích i chalupářů
 • Ø ve stánku EVA ( elektronicky vlídná administrativa) můžete mimo jiné nalézt i potřebné informace z Katastru nemovitostí
 • Ø prostřednictvím stánku EVA obecní úřad odesílá jako zprávu SMS na mobil důležitá upozornění a oznámení všem, kteří se na stánku (nebo na OÚ) zaregistrovali a uvedli číslo svého mobilu
 • Ø v těchto dnech obec obdržela ze státního rozpočtu dotaci ve výši 151.000,- Kč na prodloužení smlouvy o využití služeb EVA pro r. 2004
 • Ø Miraoslav Šorejs ml. se stal vítězem cyklistického závodu po Českém ráji
 • Ø divadelní kroužek ze ZŠ Kněžmost vystoupil v září v našem amfiteátru s půvabnou hrou Stvoření světa
 • Ø Mikulášské nadílky na Valečově se zúčastnilo 75 dětí
 • Ø na obecním úřadě a ve srubu u hradu si je možné zakoupit videokazetu nebo CD s filmem o hradu Valečov
 • Ø v červnu příštího roku se uskuteční v přírodním amfiteátru mimo jiné setkání členů záchranných služeb

Výzva

Dbejte zvýšené pozornosti na zábavnou pyrotechniku v rukách dětí, kde  zodpovědnost nesou plně rodiče. Zároveň upozorňujeme, že není přípustné výbušnou pyrotechniku používat v zastavěné části obce, dbejte ohleduplnosti k ostatním spoluobčanům a zvířatům!!!!

Obecní úřad

Odpady v roce 2004

Na základě usnesení  zastupitelstva obce ze dne 11.12.2003:

Popelnicový systém

Je možné zvolit týdenní nebo kombinovaný cyklus odvozu:

1.Týdenní cyklus – červené známky – cena 1.030,- Kč

Odvoz zajišťován celoročně každou středu

2.Kombinovaný systém – zelené známky – cena 895,- Kč

Odvoz  květen – září : 1x za čtrnáct dnů – každou sudou středu

říjen –   duben :   týdně každou středu

Platbu na popelnicový systém je možné rozložit do 3 splátek.

Známka bude předána na OÚ proti zaplacení alespoň první splátky nejméně ve výši 300,- Kč.

Platbu je třeba provést nejpozději do 15.02.2004 – do té doby bude svozová firma tolerovat známky r.2003.

Další splátky : k 30.05. a  k 30.08. 2004

*********

Systém odpadových pytlů

Roční poplatek 300,- Kč

na jednu domácnost v trvale obydleném domě nebo objekt využívaný k rekreaci.

V rámci tohoto poplatku obdrží poplatník 8 velkých nebo 12 malých pytlů zdarma. Další si je možné zakoupit průběžně na OÚ!

(velké pytle á 35,- Kč, malé á 20,- Kč)

Úhrada poplatku v plné výši do 31.03.2004.

*********

V rámci výše uvedených poplatků bude zabezpečen na jaře a na podzim zdarma ambulantní odvoz nebezpečných odpadů a průběžně odvoz tříděného odpadu – plast, sklo,železo a 1x v roce přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Většina lidí se už naučila prázdnou plastovou láhev než ji vhodí do kontejneru, nejprve sešlápnout. Bohužel, je stále dost těch, kteří buď nápis na kontejneru ignorují a je jim lhostejné, že nesešlápnutá láhev zabere více místa, pak se tam vejde méně lahví a obec platí za odvoz vzduchu velké peníze, které by mohly být využity účelněji. POZOR– kontejnery jsou určeny  pouze na plast od nápojů, což někteří naši občané také nerespektují !!!

Děti ani dospělí  se v obci nenudí……..

Tak už je to zase tady! Vánočně nazdobené domácnosti, křišťálově se lesknoucí okna,voňavé cukroví a stromeček, čekající na svůj slavnostní oděv. Se svými nejbližšími usedneme ke štědrovečerní večeři a všichni k sobě navzájem budeme milejší a pozornější. Už se moc těšíme na rozzářená očka,až budou děti pod stromečkem rozbalovat své vánoční dárky. Nastávají nám opravdu ty nejkrásnější svátky v roce.

A zase budeme bilancovat. Co se nám povedlo a na co naopak vzpomínáme neradi. Také my v kulturní komisi obecního úřadu bilancujeme rok 2003 a zároveň v hlavě nosíme nápady,jak pokračovat v dalším roce.

Které kulturní a společenské akce se letos konaly?

v  Slavnostní otevírání expozice v nově vyčištěných sklepních prostorách pod hradem Valečov

v  Riskuj –  vědomostní soutěž pro děti

v  Chcete být milionářem ? – vědomostní soutěž pro děti

v  Den matek – kulturní program,ve kterém děti účinkovaly pro všechny ženy

v  Valečovské slavnosti :

 • Na zahájení turistické sezóny u hradu – s hudebním a divadelním vystoupením pro dospělé
 • Procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov
 • Hurá do školy- kulturní a sportovní program pro děti

v Mikulášská nadílka – letos netradičně na nádvoří Valečova

v Vánoční setkání důchodců – tradiční akce pro seniory

 • Ø Během celého roku cvičí děvčata pod vedením p.Fričové a p.Pánové aerobic.
 • Ø Sbor pro občanské záležitosti letos slavnostně přivítal do života tyto nové občánky : Dominik Bayer, Matěj Červa, Daniel Pros, Vojtěch Stejskal, Milan Svoboda.
 • Ø Hasiči a sportovci letos premiérově připravili pro děti úspěšnou Stezku lesem,při které se pěkně vyřádili i dospělí. Sportovci se dále stali organizátory nohejbalového a bambingtonového turnaje.

Na obec naší velikosti je to slušná dávka akcí,co říkáte? Když se podíváme na okolní obce,většinou bohatší a větší, někde uvnitř nás hřeje pocit,že si sami dokážeme svůj život zpříjemnit.

Velikou pochvalu a poděkování si zaslouží naše děti, které s kulturním programem vystoupily na oslavě Dne matek. Děti, jejichž nádherně zazpívané vánoční koledy odstartovaly Mikulášskou nadílku i Vánoční setkání důchodců. Děkujeme sponzorům a všem těm,kteří ochotně pomáhají při uskutečňování akcí. Není v našich silách Vás všechny jmenovat. Je vás hodně a neradi bychom na někoho zapomněli, takže vy všichni –  DĚKUJEME.

Všem přejeme krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok.

Kulturní komise OÚ

Kromě výše uvedených akcí pořádaných přímo kulturní komisí OÚ, místními hasiči a sportovci  byl pořádán v přírodním amfiteátru již tradiční Den s Lesy české republiky – soutěžní den s lesní tématikou, doplněný hezkou pohádkou divadla Minaret, pořádaný a.s. Lesy České republiky. Velký nadregionální  úspěch zaznamenal čtvrtý ročník Valečovského koncertního  léta pořádaný agenturou RA a spol.. Šest koncertů, především  ve stylu country, určitě zpestřilo společensko-kulturní život jak našich občanů, tak i zájemců z širokého okolí.  V přírodním amfiteátru se postupně představili – Spirituál Kvintet, Jakub Smolík, Honza Vyčítal, Žalman a spol. a  Petr Spálený. Zajímavou byla i akce „Svátek mají Čarodějnice“ – večer s country kapelou KTP a vítězi amatérských zpěváckých soutěží Do-Re-Mi a Caruso show.

Obecní úřad s potěšením dodává, že  …. na jednu malou obec se jedná o skutečně bohatou a pestrou paletu možností společenského a kulturního vyžití zájemců všech věkových kategorií. Za práci s dětmi si zaslouží uznání a obdiv všichni ti, kteří se této bohulibé činnosti, na úkor svého volného času, dobrovolně a s velkým nasazením věnují. Za všechny děti – SRDČNĚ DĚKUJEME. Je jen obrovská škoda, že v obci chybí sál k pořádání, v minulosti tak oblíbených,  plesů, bálů a tanečních zábav! Snad se časem podaří vyřešit i tuto nepříjemnou situaci.

***********

Pozvánka

Organizátoři ze Sboru dobrovolných hasičů Boseň srdečně zvou příznivce na

Silvestrovský tábor lidu

31.prosince 2003 od 20.00 hodin

v přírodním amfiteátru v předhradí Valečova

Volná  zábava při reprodukované hudbě u táborového ohně, teplé občerstvení bude zajištěné – doporučujeme vlastní hrnečky.

………  Přijďte i Vy, společně s námi,  přivítat rok 2004  !!! …..

Valečov hodnotí

Letošní sezónu na hradě Valečov můžeme považovat za vcelku úspěšnou. Přesto, že na ostatních objektech došlo díky letním horkým měsícům ke snížení návštěvnosti, u nás jsme zůstali na stejné úrovni jako v  roce 2002. .Za sezónu 2003 navštívilo Valečov 20.471 platících návštěvníků, z toho jich 462 využilo možnosti noční prohlídky.  Na vstupném se celkově vybralo v letošním roce 422.472,- Kč.

Hrad i občerstvení ve srubu bude mít otevřeno i o svátcích.

HRAD: 23. – 30.prosince  9.00 – 16.00 hodin

SRUB: 23. – 30.prosince  9.00 – 22.00 hodin

Štědrý den   24.12.2003.:   9.00 – 17.00 hodin a od 21.00  – 01.hodin

31.122003   a    01.01.2004    HRAD I SRUB   ZAVŘENO

Správa hradu přeje všem zdejším občanům požehnané svátky vánoční a dobrou pohodu a vzájemné pochopení do roku 2004 a zároveň zve k procházkám a posezení po vánočním shonu.

Steklý Zdeněk, kastelán hradu

Kostel sv. Václava v Bosni

v  Kostel sv. Václava v Bosni spravuje od letošního roku Římskokatolická farnost Boseň se správou v Přepeřích  u Turnova.

v  S platností od 1.července letošního roku byl litoměřickým biskupem  Mons. ThDr. Josefem Koukalem ustanoven administrátorem farnosti Boseň místo dosavadního administrátora P.Karla Kahouna z Mnichova Hradiště –  P. .Mgr. Radek Jurnečka.

v  Pravidelné bohoslužby se v místním kostele  konají každou neděli od 9.45 hodin.

v  I pro rok 2004 je zažádáno na Ministerstvu kultury o finanční prostředky, aby  bylo možné pokračovat v opravách , především  pro zabezpečení návštěvníků hřbitova, tak ale i pro uchování velké kulturní hodnoty tohoto památkově chráněného objektu a efektivního zúročení již do oprav vložených financí.

Srdečné pozvání

administrátora farnosti P.Mgr.Radka Jurnečky

na

Slavnou mši svatou (PŮLNOČNÍ),

která se bude konat v kostele sv.Václava v Bosni

ve středu 24.prosince 2004 od 21.30 hodin